Designérka služeb

Tereza Kosnarová

Váš průvodce na cestě k tvorbě přístupných
a smysluplných služeb.

Největší smysl mi dává

Design služeb pro sociální inovace

Klientům pomáhám řešit komplikované výzvy.
Strategický design, přístupné služby, inkluzivní a participativní design,
řízení a plánování projektů v oblasti designu a výzkumu.
•••
Můžete ode mě očekávat zaměření na změnu a pozitivní společenský dopad projektů. Své designové kompetence využívám pro návrh služeb, které podporují udržitelnost, rovnoprávnost a inkluzi ve společnosti.
•••
Vždy začínám komplexním mapováním systému (strom problému, analýza aktérů) a poznání silných a slabých míst služby. V mém toolboxu je ale 100+ metod a designový proces navrhuji vždy na míru danému projektu.

Preferuji projekty,
které mají prostor pro

Inkluzivní
design

Informační potřeby žen s rakovinou prsu, sociální služby pro neslyšící, pacientská cesta lidí s diagnózou ALS, přístupnost VŠ studia pro studující se znevýhodněním, vzdělávací programy pro děti, služby pro seniory, zkušenost lidí, nastupujících do výkonu trestu odnětím svobody, ...
•••
Pomůžu vám s projekty, které se věnují znevýhodněným a vyloučeným skupinám. Umím s nimi spolupracovat, umím je zapojit do designového procesu.
•••
V roce 2024 jsem se stala certifikovaným specialistou na téma přístupnosti služeb (Certified Professional in Accessibility Core Competencies - CPACC).

Řešíte zapeklitý problém
a nevíte si s ním rady?

Facilitace týmů a skupin

Přítomnost externího facilitátora usnadňuje spolupráci, komunikaci, zapojení lidí a akceschopnost týmu při naplňování vytyčených cílů. Komunikace ve skupině je maximálně konstruktivní a vede k výsledkům, které si tým stanoví.
•••
Při facilitaci čerpám z mnohaleté zkušenosti moderování designových workshopů.
Umím být velmi efektivní, ale nebojím se improvizovat a zpomalit, pokud to skupina potřebuje. Zaměřuji se na facilitaci aktivit, spojených s návrhem, výzkumem a evaluací v oblasti designu služeb.

Do projektů přináším

15+ let zkušeností
v oboru

Při práci na projektech vycházím ze svých akademických znalostí (KISK FF MU), odborných výcviků (Facilitace skupin a týmů), mezinárodních certifikací (CPACC) a v neposlední řadě z 15+ leté praxe v oboru.
•••
O designu služeb, uživatelském výzkumu a přístupnosti píšu články, přednáším na konferencích a vyučuji na Masarykově univerzitě.
•••
V rámci projektu UXworkshopy.cz se věnuji vzdělávání designérů o týmů.

Máte zájem o spolupráci?
Pojďme to probrat 👋


Mgr. Tereza Kosnarová Venerová
775 075 994
•••
IČ 03701239, DIČ CZ8354133843
Máchova 668, 251 64, Mnichovice

Design služeb
Uživatelský výzkum
UX workshopy
Strategický design
Facilitace skupin a týmů
Inkluzivní design